00:00:0
0/0 (0%)
Näita vastust
Järgmine ülesanne
Alusta uuesti

Noodid

Ülesanne
Määra helistik Määra helistiku võtmemärgid Määra paralleelhelistik
Millist helirida kasutada?
Duur Moll Mõlemad
Milliseid märke kasutada?
Dieesid Bemollid Mõlemad
Millist võtit kasutada?
Viiulivõti Bassivõti Mõlemad
Taimer
Taimer